• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kreatywne Aplikacje: Rozwijaj Swoje Zainteresowania w Wirtualnym Świecie

Komiks, takim, jaki znamy go teraz, jest w porównaniu z innymi gatunkami sztuki stosunkowo młody. Chociaż bezsprzecznie wolno odwoływać się aż do starożytności i średniowiecza poszukując jego korzeni, to jednak obecną formę komiksy zyskały względnie niedawno, albowiem na początku dwudziestego wieku. Jako młody gatunek był rozważany jako coś gorszego, dla niewybrednych gustów. Komiksy opowiadały awanturnicze lub też komiczne historie, które nie zdobywały uznania w oczach elit. Oprócz tego był niezwykle entuzjastycznie czytany przez młodych czytelników oraz obawiano się, że odciągnie on ich od literatury. Jakkolwiek stopniowo, kiedy za praktykowanie tej sztuki brali się co bardziej uznani rysownicy i scenarzyści, zaczął zyskiwać uznanie – sprawdź komisky dla dzieci. W Stanach Zjednoczonych odbył się nawet proces, którego finiszem było uznanie komiksu za dzieło sztuki. Jeszcze w latach osiemdziesiątym przyznanie się do czytania komiksów nie było poprawnie widziane w tak zwanym porządnym towarzystwie. Lecz dziś komiksy zyskują nawet status sztuki ludowej Ameryki. Dzisiaj komiksy mają własne festiwale, nagrody i uznanie. Kolejne pokolenia twórców już wychowanych na komiksach umieją używać tej formy sztuki znajdując dla niej nowatorskie środki wyrazu.

1. Zobacz stronę

2. Zarejestruj się

3. Otwórz link

4. Wskazówki

5. Kliknij i zobacz

Categories: Rekreacja

Comments are closed.